Lid worden

Inschrijven

 1. Om deel te nemen aan Mi Canto schrijven nieuwe cursisten zich in middels een inschrijfformulier. Dit kan hier worden gedownload.
 2. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt de inschrijving van huidige- en nieuwe cursisten halfjaarlijks verlengd. Het half cursusjaar loopt van 1 februari tot 1 augustus 2023.
 3. Een heel cursusjaar bestaat uit 35 weken en loopt grotendeels gelijk aan een schooljaar van het basisonderwijs en het Cultuurhuis Heemskerk.
 4. Aspirant leden mogen 2 proefrepetities kosteloos deelnemen aan een repetitie. Daarna schrijven zij zich in middels een inschrijfformulier of zien af van deelname.

Betaling

 1. Cursisten betalen middels een factuur. De betaling geschiedt in 1 termijn, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur. Het lesgeld bedraagt 89,50 Euro voor de periode van 1 februari tot 1 augustus 2023.
 2. Een eventuele verhoging van het cursusgeld wordt minimaal 2 maanden voor het nieuwe volgende halve cursusjaar aangegeven.
 3. Bij plaatsing tijdens het lesjaar wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht.
 4. Door middel van een inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot het betalen van het cursusgeld.
 5. *Ontheffing of restitutie van lesgeld is alleen mogelijk indien er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals een verhuizing naar een andere gemeente of tijdens een langdurige ziekte ( na overleg doktersverklaring ). Dit alles gebeurt in overleg met de dirigente.
 6. Continuering van de lessen is slechts mogelijk indien er geen betalingsachterstand is.

Verzuim

 1. Lessen die door verhindering van de cursist worden gemist worden niet gerestitueerd.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent worden de lessen vervangen. Indien er niet direct voor vervanging gezorgd kan worden, haalt de docent later in of heeft U recht op restitutie.

Uitschrijven

 1. Mi Canto werkt met een halfjaar overeenkomst. Uitschrijven kan schriftelijk vóór 1 januari 2023 = geen vervolglessen vanaf 1 februari 2023 of in geval van uitzondering zie punt *5. Zonder schriftelijke opzegging verbindt U zich automatisch voor het volgende cursus halfjaar: 1 februari tot 1 augustus 2023.
 2. Wanneer de dirigente besluit haar werkzaamheden te beëindigen, kan dat alleen aan het einde van een halfjaar cursus. Zij dient de koorcommissie en het koor ruim van tevoren schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen.
  Zing gezellig mee!

  Terug naar Home pagina